Regulamin

Regulamin Akademii Piłkarskiej Sparty Brodnica

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem przyjęcia do Akademii oraz uczestnictwa w treningach jest wypełnienie deklaracji zawodnika (do pobrania na stronie Akademii).
 2. Zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu wyczynowego (w przypadku grup naborowych oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna o wzięciu przez niego pełnej odpowiedzialności za stan zdrowia swojego dziecka).

II. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 1. Godne reprezentowanie Akademii zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym.
 2. Szacunek dla wszystkich trenerów, pracowników, członków Akademii Piłkarskiej Sparty Brodnica.
 3. Stosowanie się do zasad fair play w rywalizacji sportowej.
 4. Punktualne stawianie się na treningi, turnieje, mecze, imprezy klubowe.
 5. Dbanie o powierzony przez Akademię sprzęt sportowy. Pomoc przed, w trakcie i po treningu w przynoszeniu, odnoszeniu sprzętu.
 6. Skupienie podczas treningu na ćwiczeniach i wykonywanie poleceń trenera.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów z drużyny podczas treningów, turniejów, meczów.
 8. Zgłaszanie trenerowi wszelkich problemów zdrowotnych, zarówno własnych jak i kolegów z drużyny.
 9. Powiadomienie trenera o nieobecności na treningu, meczu, turnieju.
 10. Wypełnianie obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości.

III. OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA

 1. Terminowe uiszczanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 60 zł do 20 dnia każdego miesiąca (niezależnie od frekwencji).
 2. Informowanie trenera o nieobecności dziecka na treningu, turnieju, meczu.
 3. Odpowiednie zachowanie w trakcie treningu, turnieju, meczu tj.:
 • przebywanie na wyznaczonych dla kibiców miejscach (trybunach) lub poza obiektem sportowym;
 • powstrzymywanie się od udzielania uwag, podpowiedzi zawodnikom;
 • stosowanie się do zaleceń trenera, koordynatora, pracowników Akademii;
 • kulturalne zachowanie – nie obrażanie sędziego, zawodników, rodziców drużyny przeciwnej, trenerów itd.

       4. Pomoc w organizacji wyjazdów drużyny na turnieje, sparingi, mecze.
       5. Pomoc w organizacji turniejów organizowanych przez Akademię.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości